Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên

admin 27/07/2018
tang-von-dieu-le-cua-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien

(Luatnguyenhoang.vn)-Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Vốn điều lệ công ty là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Trong quá trình hoạt động của công ty, vốn điều lệ của công ty có thể thay đổi tăng hoặc giảm. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể tăng vốn điều lệ dưới hình thức sau đây: 
– Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm tài sản góp vốn vào công ty. 
– Huy động thêm vốn góp của người khác.

VIỆC THỰC HIỆN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ SAU:
* Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ do Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm tài sản góp vốn vào công ty:
– Công ty phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh: 
+ Thông báo thay đổi vốn điều lệ gồm các nội dung: 
•    Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
•    Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.  
•    Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn;
•    Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
+ Kèm theo thông báo là Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. 
– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).
* Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ bằng cách huy động thêm vốn góp của người khác: công ty TNHH một thành viên phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp dưới một trong hai hình thức sau:

1.    Chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ, công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI BAO GỒM:

•    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
•    Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên
•    Danh sách thành viên góp vốn
•    Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên
•    Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên về việc huy động thêm vốn góp
•    Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục
•    Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp

2.    Chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH 1 thành viên thành công ty cổ phần

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Phòng đăng ký kinh doanh

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI BAO GỒM:

•    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
•    Điều lệ công ty cổ phần
•    Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chuyển đổi công ty
•    Danh sách cổ đông sáng lập
•    Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông
•    Giấy tờ chứng minh về thỏa thuận góp vốn đầu tư
•    Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ
•    Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân người nộp
Lưu ý: Việc lựa chọn hình thức hoạt động là công ty cổ phần thì tổng số thành viên góp vốn ít nhất là 3 người.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ phận 1 cửa của Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua mạng ( tại Hà Nội thực hiện nộp qua mạng)
Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc

LỆ PHÍ NHÀ NƯỚC

•    Lệ phí công bố: 300.000 VNĐ
•    Lệ phí cấp giấy chứng nhận DKDN: 200.000 VNĐ ( miễn phí khi nộp qua mạng)
Về con dấu: 

•    Nếu công ty bạn sử dụng dấu tự khắc thì công ty bạn cần thực hiện khắc con dấu mới và thực hiện thủ tục thay đổi mẫu dấu tới Phòng đăng ký kinh doanh
•    Nếu công ty bạn sử dụng dấu do cơ quan công an cấp thì công ty bạn cần thực hiện thủ tục trả dấu cho cơ quan công an, sau đó thực hiện khắc dấu mới và thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh

Về hóa đơn:  công ty bạn có thể sử dụng hóa đơn cũ, nhưng khi đó công ty bạn cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin trên hóa đơn đã phát hành
 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT NGUYỄN HOÀNG

Địa chỉ: P.1601, Tầng 16, 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0947.809.866 - 0246 654 6606 - 0246 654 6605

Gmail: tuvanluatnguyenhoang@gmail.com

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN