Dịch vụ xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

admin 04/07/2018
dich-vu-xin-giay-phep-hoat-dong-do-dac-va-ban-do

Xin giấy phép đo đạc bản đồ là một trong những dịch vụ thế mạnh của công ty TNHH tư vấn luật Nguyễn Hoàng. Liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất qua Hotline 0246 654 6606 - 0246 654 6605

Dịch vụ xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của chúng tôi đã cung cấp cho hàng trăm doanh nghiệp trên cả nước với thời gian nhanh nhất, chi phí hợp lý nhất. Ngoài ra chúng tôi chuyên đảm nhận các hồ sơ khó, hồ sơ cần làm nhanh.

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

- Tư vấn miễn phí các điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho Quý khách hàng.
- Quý khách hàng cung các thông tin, văn bản, giấy tờ pháp lý theo Nghị định 45/2015/NĐ-CP hoạt động đo đạc bản đồ.
- Ký hợp đồng dịch vụ xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ giữa Luật Hoàng Nguyễn và Quý khách hàng.
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Chúng tôi sẽ cử chuyên viên đến tận nơi nhận giấy tờ và đi công chứng miễn phí cho Quý khách hàng.
- Chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ, soạn đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho Quý khách hàng.
- Chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
- Chúng tôi cung cấp tiến trình xin giấy phép tại Sở tài nguyên và môi trường ( Nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính ).
- Chúng tôi cung cấp tiến trình xin giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ tại Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Chúng tôi sẽ đại diện doanh nghiệp nhận và bàn giao giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo địa chỉ Quý khách hàng yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp.
- Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau:
+ 01 kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất 03 năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ 01 năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác.
+ 04 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ.
- Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện 01 sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép.

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

- Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nộp một bộ hồ sơ tại Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam.
- Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ cho đầy đủ, việc yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện một lần.
- Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam sẽ thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam sẽ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức.
- Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này nộp một bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi tổ chức có trụ sở chính.
- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ, việc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện một lần.
- Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam sẽ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do đồng thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam trả giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức kèm theo hồ sơ đề nghị cấp phép. Tổ chức được cấp giấy phép có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của mình.

TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn.
- Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng cán bộ nhân viên theo luật lao động.
- Giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng.
- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ.
- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ.
Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 6 năm 2017quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Theo đó, mức phí thẩm định cấp mới, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được quy định cụ thể như sau:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT NGUYỄN HOÀNG

Địa chỉ: Số 5, KTT Công ty xây lắp Điện I, Ngõ 34 đường Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0246 654 6606 - 0246 654 6605

Gmail: tuvanluatnguyenhoang@gmail.com