Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

admin 04/07/2018
dich-vu-dang-ky-ban-quyen-tac-gia

(Luatnguyenhoang.vn)-Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền là một trong những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế rủi ro đối với cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm. Công ty TNHH tư vấn luật Nguyễn Hoàng cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả và các quyền liên quan:
Công ty TNHH tư vấn luật Nguyễn Hoàng tư vấn hoàn thiện thủ tục đăng ký bản quyền cho quý khách - chỉ trong vòng  05 ngày làm việc khách hàng sẽ nhận được giấy chứng nhận bản quyền tác giả.
1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:
- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
- Tác phẩm báo chí;
- Tác phẩm âm nhạc;
- Tác phẩm sân khấu;
- Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
- Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
- Tác phẩm nhiếp ảnh;
- Tác phẩm kiến trúc;
- Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
- Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

2. Tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả:
2.1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả
- Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký;
- Các thông tin về tác phẩm đã công bố hay chưa; thời gian công bố; nơi công bố; hình     thức công bố;
- Giấy ủy quyền của tác giả/các đồng tác giả (mẫu của MKLAW FIRM); 
- Bản sao công chứng chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả;
- Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.
- Giấy cam đoan của tác giả/ đồng tác giả (mẫu của MKLAW FIRM)
2.2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)
- Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký;
- Các thông tin về tác phẩm đã công bố hay chưa; thời gian công bố; nơi công bố; hình thức công bố;
- Giấy Uỷ quyền của tổ chức hoặc cá nhân (mẫu của MKLAW FIRM);
- Giấy chuyển nhượng tác phẩm từ tác giả/các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc Giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản); 
- Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (1 bản);
- Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty.
- Bản sao công chứng chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả;
- Giấy cam đoan của tác giả (1 bản)
3. Công ty TNHH tư vấn luật Nguyễn Hoàng cung cấp cho khách hàng toàn bộ các dịch vụ pháp lý liên quan đến bản quyền tác giả và quyền liên quan như sau:
a. Tư vấn pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan, bao gồm:
- Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả;
- Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả và quyền liên quan;
- Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;
- Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp, hủy bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận bản quyền tác giả;
b. Tư vấn và đại diện pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước liên quan đến thực thi quyền tác giả và các quyền liên quan bao gồm: Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả và các quyền liên quan. Tham gia tố tụng tại Tòa án với tư cách là luật sư bảo vệ lợi ích cho khách hàng.

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT NGUYỄN HOÀNG

Địa chỉ: P.1601, Tầng 16, 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0947.809.866 - 0246 654 6606 - 0246 654 6605

Gmail: tuvanluatnguyenhoang@gmail.com